• Telefon


    +47 90 04 91 58

  • E-post


    post@profil-trebygg.no

Grunnmur og støttemur

Betonggulv
Vi støper betonggulv til alle formål. De fleste av våre leveranser er til eneboliger, rekkehus og garasje.

Plate på mark
Vi leverer ferdig støpt gulv bestående av ringmurselementer, 20 – 30 cm isolasjon, radonsikring, armering og støp. Gulvene leveres klargjort for legging av parkett eller fliser, og er i henhold til Norsk Standard NS-EN 13670 (Toleranseklasse 2) .

Kjellergulv eller gulv i underetasje
Gulv som støpes i sammenheng med vår grunnmur har samme leveranseinnhold, men har en annen praktisk og teknisk gjennomføring enn plate på mark. Kjellergulv leveres også klargjort for parkett eller fliser.

Grunnmur
Vi har utviklet egen grunnmur/kompaktmur siden 1993. Vår grunnmurs-løsning er kostnadseffektiv og oppfyller alle gjeldene TEK 10 krav til energi-, fukt- og tetthet osv. Grunnmursløsningen er godkjent av Sintef og består av 50 mm EPS-isolasjon som monteres direkte på bindingsverket, deretter armeres veggen før det sprøytes på et 100 mm tykt betongsjikt.

Garasjegulv
Vi støper garasjegulv med en spesiell ”garasje-betong” som blant annet er vanntett og ekstra slitesterk. I forbindelse med garasjegulvene leverer vi også et ringmurselement som er utviklet spesielt for garasjer.

Vi monterer elementet og støper gulvet i en og samme arbeidsoperasjon. Fordelen med dette er at sviller for bindingsverk til garasjen blir montert på ringmurselementene i god høyde opp fra garasjegulvet. Selve elementet er 350 mm høyt og 150 mm bredt. Garasjegulv støpes enten med eller uten isolasjon. Dette kommer an på grunnforholdene på plassen.

Støttemur
Vi bygger og sprøyter støttemurer etter samme prinsipp som for grunnmurer. Ved støttemurer blir det lagt inn ekstra bredde for fundament, og mer armering enn hva som benyttes i grunnmurer.

Vi har ferdige beregninger for armering- og dimensjonering til støttemurer innenfor ”Normal Standard Høyder”. For støttemurer som ikke ligger innenfor normale standarder utfører vi egne beregninger.

Vi benytter Nordisk Sprøytebetong til alle våre prosjekter, les mer på leverandørens hjemmeside.