• Telefon


    +47 90 04 91 58

  • E-post


    post@profil-trebygg.no

Bevegelsesstyrt inne og utelys

Utnytter du bruken av lys inne på en fornuftig måte? Bevegelsesstyrt lys er løsningen.

Ofte lar vi lysene stå på i rom vi ikke benytter mer enn i korte perioder. Ved å bruke bevegelsesmeldere innendørs, slukkes lyset automatisk når det ikke registreres bevegelse i rommet. Praktisk og ikke minst strømbesparende.

Bevegelsesmeldere har ulik type funksjonalitet.

Innendørs meldere kan slå på lyset i dét du kommer inn i rommet og slå det av igjen så snart du forlater det. 
En annen type melder er den som slår seg på når lysstyrken har falt under en innstilt verdi, og det registreres en bevegelse.

Utendørs bevegelsesmeldere registrerer bevegelser, og slår på utelyset umiddelbart. Det er både praktisk og nyttig enten du kommer hjem med hendene fulle av poser, eller hvis uvedkommende nærmer seg inngangspartiet.

Begge løsningene beskrevet ovenfor er både praktiske og strømbesparende. Den første løsningen egner seg spesielt i boder og gjennomgangsområder, og den andre kan være fornuftig på et arbeidsrom. Melderne har en etterløpstid. Det vil si at lyset forblir tent i en innstilt periode etter at personene har forlatt området.

Trådløse bevegelsesmeldere
De trådløse bevegelsesmelderne går på batteri, og kan monteres hvor som helst - ute som inne, på veggen eller i taket. Den trådløse melderen som monteres i tak, overvåker et område på 8 meter i diameter. Sammen med en dimmer, kan den regulere belysningen til en konstant verdi. Hvis det ikke registreres en bevegelse, eller hvis det er lyst nok, vil lyset forbli avslått.  Se våre trådløse meldere