til top
  • Gravetjenester
  • Gravetjenester
  • Gravetjenester
  • Gravetjenester

Gravetjenester

Vi kan utføre mindre graveoppdrag, for eksempel drenering, uteomhusarealer, belegningsstein og kantstein.

 

 Alt av uteomhusarealer som kantstein, belegningstein, plen med beplantning. Utgraving til tilbygg og fundamenter, riving mindre boliger. Vi utfører også rydding av trær og busker.