til top
 • Viktig Kundeinformasjon / Byggeprosess
 • Viktig Kundeinformasjon / Byggeprosess
 • Viktig Kundeinformasjon / Byggeprosess
 • Viktig Kundeinformasjon / Byggeprosess
 • Viktig Kundeinformasjon / Byggeprosess

Viktig Kundeinformasjon / Byggeprosess

Byggeprosessen er lang og krevende. I Profil Trebygg AS er vi opptatt av at alle våre kunder skal oppleve prosessen så behagelig som mulig, uten tidsavbrudd og forsinkelser. For å lykkes med dette, er det en del forutsetninger som må være på plass.


Hvordan byggeprosessen er i Profil Trebygg AS
 

Vi ønsker en så ryddig byggeprosess som mulig. For å oppnå dette er vi avhengig av følgende:

 1. Salg, prosjektering og kontrakt. Her avtales alle detaljer.
 2. Prosjektet blir byggemeldt, saksbehandlingstid er avhengig av kommunen.
 3. Prosjektet settes i gang etter IG foreligger.
 4. Videreføring av ansvar for prosjektet fra selger til byggeleder, sammen med kunden. (Trekantmøte) Kvalitetssikret prosjekt, alle valg må være tatt. (eks. fliser, parkett, overflater og dører etc.)
 5. Oppstartsmøte for alle håndverksgrupper i byggeprosessen. Utdeling av byggeplassperm og for øvrig dokumentasjon. Her oppdateres framdriftsplan.
 6. Kunden blir kontaktet av respektive underleverandører for en gjennomgang. Det blir satt av 2 byggemøter på byggeplass, med kunden, byggeleder og evt underleverandører. Møte 1 skjer fortrinnsvis når huset er reist og tettet. Møte 2 når huset klart til kledning innvendig. Spørsmål og eventuelt andre ting blir tatt opp i disse byggemøtene.
 7. Byggeplassen er kun tilgjengelig for Profil Trebygg og underleverandører. Kunden har ikke tilgang til byggeplassen i byggeperioden. Dette for å opprettholde HMS krav og generell sikring av byggeplassen.
 8. Kunden må være tilgjengelig for eventuelle spørsmål under byggeprosessen.
 9. Ved alle endringer/tillegg kreves det endringsmeldinger, disse skal være signert eller godkjent før utførelse. Endringsmeldinger skal faktureres fortløpende.
 10. Profil Trebygg har ansvaret for å holde byggeplassen ryddig.
 11. Det skal gjennomføres forbefaring ca 14 dager før overtagelsesprotokoll.
 12. Det skal gjennomføres ferdigbefaring som skal føres overtagelsesprotokoll på. For å få utlevert nøkler må restbeløpet være innbetalt minus eventuelle vilkår som skal holdes tilbake.
 13. Overtagelsen skal skje når huset er ferdig etter avtalt tid, og huset har fått brukstillatelse/ferdigattest.


Nøkkelen til huset blir ikke utlevert dersom restbeløpet ikke er innbetalt og kan ses på kontoen hos Profil Trebygg.

Vi i Profil Trebygg ønsker å skape en smidig og god byggeprosess så opplevelsen blir så god som mulig. Informasjonen


Klikk her
for å laste ned en PDF versjon av vår byggeprosess.